Bild på kor

Nytt forskningsprogram för en hållbar livsmedelskedja

korochmjolk.jpg

Stiftelsen lantbruksforskning ger medel till forskning för ett hållbart lantbruk. FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling uttrycker ett mål om tryggad livsmedelsförsörjning och ett hållbart jordbruk.

Mot bakgrund av detta har Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Arla beslutat att ge medel åt fem forskningsprojekt som tillsammans syftar till att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar mjölkproduktion och att öka kunskapen om hur mejeriprodukter bidrar till en balanserad och näringsrik kost för konsumenterna. Det är forskare från tre olika forskningsmiljöer som går samman för ökat samarbete.

- Vi testar något för oss helt nytt när vi låter olika organisationer gå samman för att adressera dessa viktiga frågor. Jag är övertygad om detta skapar förutsättningar för att Sverige fortsättningsvis kommer att ligga i framkant för forskning kring en hållbar livsmedelsproduktion, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Kjell Malmlöf.

De projekt som ingår i samarbetet är:

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kommer att koordinera programmet.

- Stiftelsens forskningsfinansiering skall skapa nytta för näringen. Med den här satsningen hoppas vi kunna stärka den viktiga dialogen mellan producent och konsument om våra livsmedel i ett bredare perspektiv, säger stiftelsens VD Christian Nyrén.
Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer