Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

På debattplats: "Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka"

Tillsammans med LRF:s ordförande Palle Borgström och Hushållningssällskapens förbundsdirektör Bo Selerud skriver idag Stiftelsens Lantbruksforsknings vd Christian Nyrén på DN debatt om fältförsökens betydelse för Sveriges självförsörjningsgrad.

Självförsörjningen av livsmedel minskar, trots att den måste öka. Samtidigt ställer klimatförändringarna krav på nya odlingsstrategier. Fältförsöken är en liten men avgörande pusselbit, där kunskaper byggs upp som sedan kan föras ut till enskilda bönder. Ändå har de statliga anslagen drastiskt skurits ned. 

Ska vi klara av att öka den svenska livsmedelsproduktionen behöver vi börja på gårdsnivå. Det är här besluten ska tas som kan leda till större skördar, mer svenskt vegetabiliskt protein, mindre import­beroende och hållbarare odlingssystem.

För detta krävs:

  • Att antalet fältförsök återställs till nivån före 1994 så att den täcker hela landet och kan svara på de allvarliga utmaningar som jordbruket står inför.
  • Att regeringen minst skjuter till medel som motsvarar näringens egen insats om 25 miljoner kronor årligen. 

Detta är en liten, men helt nöd­vändig, pusselbit för att kunna stärka Sveriges självförsörjning av livsmedel. Och det är bråttom.

Läs hela debattinlägget på DN Debatt!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev