Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Projekt om utsädesbehandling och genetisk resistens i potatis får medel i trädgårdsutlysning

Stiftelsen Lantbruksforskning har i samarbete med Formas genomfört en strategisk programsatsning inom trädgård och integrerat växtskydd. Nu har det beslutats vilka som får medel i den tredje och sista utlysningen. Det är två projekt som får sammanlagt ca sex miljoner kronor.

Utlysningen gällde bidrag till forskning av hög relevans för svensk trädgårdsproduktion och av högsta vetenskapliga kvalité. Det övergripande målet var att beviljade projekt skall bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av landets trädgårdsproduktion samt minska beroendet av växtskyddsmedel inom branschen. 

Det kom in åtta ansökningar och två fick medel. Det första projektet handlar om att behandla utsäde med varm, fuktig luft (ThermoSeed), som är en modern och miljövänlig metod för att sanera fröburna sjukdomar i framförallt stråsäd. Det andra projektet handlar om att främja hållbar användning av nya resistenta potatissorter och biopesticider i svensk potatisproduktion. 

Projekten bedöms sammantaget bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av trädgårdsområdet samt öka den svenska självförsörjningsgraden. 

De två projekten som fick medel 

Mariann Wikström, Agro Plantarum AB, Utsädesbehandling med ThermoSeed i kombination med mikroorganismer - en framtid utan kemisk betning, 2 973 256 kronor 

Erik Andreasson, SLU, Integrerad användning av genetisk resistens i svensk matpotatisproduktion,2 999 126 kronor

Kontakt 

Hanna Lager, kommunikatör Stiftelsen Lantbruksforskning, hanna.lager@lantbruksforskning.se, 0702195169

Prenumerera på vårt nyhetsbrev