Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Läs rapporten om hälsa och välfärd hos mjölkkor i lösdriftsstall

Rapporten "Report on Animal Welfare of Dairy Cows in Indoor Loose Range Housing: A Systematic Review" från Oxford Systematic Reviews LLP (Oxsrev) har nu slutförts och finns att läsa här.

Nu har Oxsrev avslutat arbetet med den systematiska genomgången av hälso- och välfärdsparametrar hos mjölkkor i inomhusstall och levererat sin rapport. 

Syftet med rapporten är att visa den samlade kunskapen inom området, men också vilka kunskapsgap som kan identifieras. Metoden används allt oftare inom vitt skilda forskningsfält och anses minimera partiskhet i utvärdering av forskningsresultat.

Resultat presenterades i Stockholm i höstas

Rapporten från projektet har presenterats på Gröna Näringslivets hus i Stockholm av författarna Gillian Petrokofsky, William Harvey, Leo Petrokofsky och Matthew W. Jordon med en inledning av Stiftelsen Lantbruksforsknings ordförande Lena Åsheim och forskningschef Mattias Norrby. Läs mer här

Ladda ner rapporten

Hela rapporten finns att ladda ner som PDF längst ner i denna artikel! För mer information om forskningsrapporten, kontakta Mattias Norrby, forskningschef Stiftelsen Lantbruksforskning på 076-770 82 10 eller mattias.norrby@lantbruksforskning.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev