Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion

Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser härmed forskningsmedel som en del av en strategisk satsning inom trädgård. Utlysningen omfattar totalt upp till 12 miljoner kronor under perioden 2019–2021 och är samfinansierad av trädgårdsnäringen. Utlysningen gäller bidrag till forskning som skall ha hög relevans för svensk trädgårdsproduktion samt vara av högsta vetenskapliga kvalitét. Projekt med inriktning på integrerat växtskydd (IPM) skall söka medel från den kommande specifika IPM-utlysningen som är nästa led i den strategiska satsningen.

Utlysningen öppnar den 28 augusti klockan 11:00 och stänger 11 oktober 2018 kl: 15:00.

Läs mer om hur du ansöker här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev