Bild på kor

Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion

Sallad_och_orter.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser härmed forskningsmedel som en del av en strategisk satsning inom trädgård. Utlysningen omfattar totalt upp till 12 miljoner kronor under perioden 2019–2021 och är samfinansierad av trädgårdsnäringen. Utlysningen gäller bidrag till forskning som skall ha hög relevans för svensk trädgårdsproduktion samt vara av högsta vetenskapliga kvalitét. Projekt med inriktning på integrerat växtskydd (IPM) skall söka medel från den kommande specifika IPM-utlysningen som är nästa led i den strategiska satsningen.

Utlysningen öppnar den 28 augusti klockan 11:00 och stänger 11 oktober 2018 kl: 15:00.

Läs mer om hur du ansöker här.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer