Bild på kor

SLU ordnar symposium om hållbar mjölkproduktion

korochmjolk.jpg

Programmet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem – fokus mjölk” bjuder in till forskarsymposium i oktober på Clarion Hotel i Uppsala. Forskningsprogrammet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Forskarna bakom de beviljade projekten kommer att presentera vilka frågor de arbetar med och
vilka resultat de nått fram till. Därtill kommer inbjudna talare ge ytterligare perspektiv och på hållbarhet och mjölkproduktion. 

Information

NÄR: 13/10 2020
VAR: Clarion Hotel, Uppsala, Sweden
ANMÄLAN: https://reg.akademikonferens.se/hallbaradieter2020

Program

08.30-09.30 Kaffe och registrering 

09.30-09.40 Välkomna och presentation av forskningsprogrammet 

09.45-10.15 Dr. Mikaela Lindberg, SLU - Skötselågärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar 

10.15-10.45 Inbjuden talare: Dr. Albert De Vries, Univ. of Florida - Replacement strategies, culling, precision dairy farming* 

10.45-11.15 Dr Pekka Huthanen, SLU - Förbättrad hållbarhet inom mjölkprodukton genom förbättrad fodereffektivitet 

11.15-12.30 Lunch 

12.30-13.30 Inbjuden talare: Dr Juha Nousiainen- VALIO hållbarhetsarbete mot ett klimatneutral mjölk 

13.30-14.00 Dr Pernilla Tidåker, SLU - Den mångfunktionella mjölkgården: Indikatorer och cerktyg för ekosystemstjänster och biodiversitet 

14.00-14.30 Inbjuden talare: Eveline De Olde, Wagening- Sustainable assessment of livestock farming systems and implementation of farm-level assessment tools* 

14.30-15.00 Dr Christel Cederberg, Chalmers - Metoder och rekommendationer för miljöutvärdering av jordbruk och dess livsmedelsproduktion 

15.00-15.30 Fika 

15.30-16.00 Inbjuden talare: Dr Hayo van der Werf, INRA- Assessing enviornmental impatct of agri-food systems* 

16.00-16.30 Dr Ulf Sonesson, RISE- Inkludering av nutrition- och hälsoaspekter I livscykelanalsyer av livsmedelsprodukter 

16.30-17.00 Inbjuden talare: Dr Anna-Karin Edman Modin- ARLAs hållbarhetsarbete i samverkan med forskning* 

17.00-17.15 Summering 

*Titlarna på presentationerna kan komma att ändras.

Nyheter
F%C3%A4ltf%C3%B6rs%C3%B6k 10

FRÅGA EXPERTEN: Så kan långliggande försök förutspå framtiden

De långliggande försöken som SLU har kan hjälpa både forskarna och växtodlarna att förutspå hur växtodlingen kan förändras av ett förändrat framtida klimat.

Läs mer
Sol Tidigvår Fält Frost Istock 1133522769

Vårens utlysningar är på väg

Just nu pågår förberedelser på stiftelsens kansli för nya utlysningar. Under våren kommer årets öppna utlysning, men även en riktad utlysning inom integrerat växtskydd och även en utlysning från Stiftelsen JTI.

Läs mer
Faltforsok

Sverigeförsökens försöksrapport för 2023 är här

Varje år kommer en gedigen rapport med alla resultat från Sverigeförsöken och nu är 2023 års rapport här.

Läs mer