Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

SLU ordnar symposium om hållbar mjölkproduktion

Programmet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem – fokus mjölk” bjuder in till forskarsymposium i oktober på Clarion Hotel i Uppsala. Forskningsprogrammet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Forskarna bakom de beviljade projekten kommer att presentera vilka frågor de arbetar med och
vilka resultat de nått fram till. Därtill kommer inbjudna talare ge ytterligare perspektiv och på hållbarhet och mjölkproduktion. 

Information

NÄR: 13/10 2020
VAR: Clarion Hotel, Uppsala, Sweden
ANMÄLAN: https://reg.akademikonferens.se/hallbaradieter2020

Program

08.30-09.30 Kaffe och registrering 

09.30-09.40 Välkomna och presentation av forskningsprogrammet 

09.45-10.15 Dr. Mikaela Lindberg, SLU - Skötselågärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar 

10.15-10.45 Inbjuden talare: Dr. Albert De Vries, Univ. of Florida - Replacement strategies, culling, precision dairy farming* 

10.45-11.15 Dr Pekka Huthanen, SLU - Förbättrad hållbarhet inom mjölkprodukton genom förbättrad fodereffektivitet 

11.15-12.30 Lunch 

12.30-13.30 Inbjuden talare: Dr Juha Nousiainen- VALIO hållbarhetsarbete mot ett klimatneutral mjölk 

13.30-14.00 Dr Pernilla Tidåker, SLU - Den mångfunktionella mjölkgården: Indikatorer och cerktyg för ekosystemstjänster och biodiversitet 

14.00-14.30 Inbjuden talare: Eveline De Olde, Wagening- Sustainable assessment of livestock farming systems and implementation of farm-level assessment tools* 

14.30-15.00 Dr Christel Cederberg, Chalmers - Metoder och rekommendationer för miljöutvärdering av jordbruk och dess livsmedelsproduktion 

15.00-15.30 Fika 

15.30-16.00 Inbjuden talare: Dr Hayo van der Werf, INRA- Assessing enviornmental impatct of agri-food systems* 

16.00-16.30 Dr Ulf Sonesson, RISE- Inkludering av nutrition- och hälsoaspekter I livscykelanalsyer av livsmedelsprodukter 

16.30-17.00 Inbjuden talare: Dr Anna-Karin Edman Modin- ARLAs hållbarhetsarbete i samverkan med forskning* 

17.00-17.15 Summering 

*Titlarna på presentationerna kan komma att ändras.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev