Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Sök medel för forskning om företagsledning och riskhantering

Dagens primärproduktion står inför många utmaningar. Möjligheter och styrmedel för ökad stabilitet inom primärproduktionen på kort och lång sikt efterfrågas och nu finns forskningsmedel.

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser tillsammans med Stiftelsen Seydlitz MP bolagen medel för ökad kunskap inom produktionsekonomi och företagsledning.  

Projekten väntas ge stöd för ekonomiskt beslutsfattande för lantbruksföretag och målet med utlysningen är att öka kunskapen om hur de ekonomiska förutsättningarna på gårdsnivå kan optimeras. 

Kan ge ökad självförsörjningsgrad på sikt

Ekonomiskt beslutsstöd, bättre riskmanagement och portföljstrategier för lantbruksföretag är exempel på verktyg som på sikt kan ge förutsättningar för en ökad självförsörjandegrad för både livsmedel och foderråvaror med rimliga arbetsvillkor, och ett konkurrensmässigt hållbart lantbruk. 

Utlysningen öppnar den 21 juni och all information finns i utlysningstexten. Välkommen med din ansökan!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev