Bl%C3%A5klint

Sök medel från E H Hügoths stiftelse 2022

E H Hügoths stiftelse delar ut bidrag för högre studier i lantbrukets ekonomi, marknadsföring och förvaltning samt anslag för främjande av för lantbruket betydelsefull försöksverksamhet.

Ansökningar som överskrider 30 000 kronor beviljas medel endast undantagsvis. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 december 2022.

Ansökningsblankett och mer information

Nyheter
F%C3%A4ltf%C3%B6rs%C3%B6k 10

FRÅGA EXPERTEN: Så kan långliggande försök förutspå framtiden

De långliggande försöken som SLU har kan hjälpa både forskarna och växtodlarna att förutspå hur växtodlingen kan förändras av ett förändrat framtida klimat.

Läs mer
Sol Tidigvår Fält Frost Istock 1133522769

Vårens utlysningar är på väg

Just nu pågår förberedelser på stiftelsens kansli för nya utlysningar. Under våren kommer årets öppna utlysning, men även en riktad utlysning inom integrerat växtskydd och även en utlysning från Stiftelsen JTI.

Läs mer
Faltforsok

Sverigeförsökens försöksrapport för 2023 är här

Varje år kommer en gedigen rapport med alla resultat från Sverigeförsöken och nu är 2023 års rapport här.

Läs mer