Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen Lantbruksforskning öppnar tre utlysningar den 1 december

Den första december öppnar Stiftelsen Lantbruksforskning tre olika utlysningar, en inom vall, en inom hållbara dieter och en inom trädgård. 

Förmodligen har det aldrig hänt förut och kommer kanske inte hända igen snart, men idag den första december 2020 har vi öppnat hela tre utlysningar på en och samma dag.

Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion

Utlysningen är en del av Stiftelsens och Formas strategiska programsatsning på trädgårdsområdet. Denna gång riktas pengarna till forskning om växtskydd och växtskadegörare med det övergripande målet om ökad konkurrenskraft och hållbarhet i svensk yrkesmässig trädgårdsproduktion.

Läs mer och ansök. 

Riktad utlysning för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning på området vall. Sammanställningen ska vara till nytta för näringens olika aktörer på kort och på lång sikt och bidra till att identifiera glapp och överlapp i befintlig forskning på området. Kunskapsöversikten ska utgå ifrån ett strikt foderperspektiv men omfatta såväl odlingen av vall som processerna fram till foderbordet.

Läs mer och ansök.

Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter

Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med SLU utlyser forskningsmedel till projekt inom programmet Hållbara dieter från Hållbara produktionssystem, en samverkansutlysning.

Läs mer och ansök.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev