Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till projektet ”Vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv”

Stiftelsen Hästforskning gjorde under oktober en riktad utlysning för en kunskapssammanställning på vall ur ett hästperspektiv. Styrelsen har nu beslutat att ge en forskargrupp från SLU medel för ett projekt som samordnas med motsvarande projekt hos Stiftelsen Lantbruksforskning.

Projektet är indelat i tre olika delar; näringsvärde i vallfoder för hästar, konservering och lagring av vallfoder till hästar, samt hygienisk kvalitet och fodersäkerhet i vallfoder för hästar. Kunskapssammanställningen fokuserar på utfodring baserad på befintliga forskningsresultat och syftar till att nå ut till hela den svenska hästnäringen. Till sin hjälp har forskargruppen, som leds av AgrDr Cecilia Müller, både internationella experter och företrädare för hästnäringen.

- Projektet har samlat relevanta kompetenser inom området och kommer att innefatta viktiga frågeställningar kring vilket grovfoder som bör eftersträvas för olika typer av hästar. Med en ökad kunskap kring näringsinnehåll och egenskaper vid t.ex. olika vallfröblandningar och skördetidpunkter, kan projektet ge stor nytta för att förebygga ohälsa i dagens hästpopulation, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning i ett pressmeddelande. 

Läs mer hos Stiftelsen Hästforskning. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev