06446B78c0e41dee969c2fe6996e927e

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till projektet ”Vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv”

Stiftelsen Hästforskning gjorde under oktober en riktad utlysning för en kunskapssammanställning på vall ur ett hästperspektiv. Styrelsen har nu beslutat att ge en forskargrupp från SLU medel för ett projekt som samordnas med motsvarande projekt hos Stiftelsen Lantbruksforskning.

Projektet är indelat i tre olika delar; näringsvärde i vallfoder för hästar, konservering och lagring av vallfoder till hästar, samt hygienisk kvalitet och fodersäkerhet i vallfoder för hästar. Kunskapssammanställningen fokuserar på utfodring baserad på befintliga forskningsresultat och syftar till att nå ut till hela den svenska hästnäringen. Till sin hjälp har forskargruppen, som leds av AgrDr Cecilia Müller, både internationella experter och företrädare för hästnäringen.

– Projektet har samlat relevanta kompetenser inom området och kommer att innefatta viktiga frågeställningar kring vilket grovfoder som bör eftersträvas för olika typer av hästar. Med en ökad kunskap kring näringsinnehåll och egenskaper vid t.ex. olika vallfröblandningar och skördetidpunkter, kan projektet ge stor nytta för att förebygga ohälsa i dagens hästpopulation, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning i ett pressmeddelande. 

Läs mer hos Stiftelsen Hästforskning. 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer