Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen JTI beviljar tre forskningsprojekt inom vatten och resurseffektiv vattenhantering

Stiftelsen JTI finansierar forskning som adresserar konkreta problem och utmaningar inom jordbruks- och miljöteknik hos företag. I en nyligen avslutad utlysning beviljades tre forskningsprojekt inom vatten och resurseffektiv vattenhantering.

Projekteten kommer att skapa mer kunskap som kan appliceras hos företag, om dränering för att hantera klimatförändringar och hur näringsämnen kan återföras till åkermark i ett cirkulärt system.

- Det gläder mig att Stiftelsen JTI har beslutat att finansiera tre forskningsprojekt inom resurseffektiv hantering av vatten, som är en ödesfråga för framtida livsmedelsproduktion, säger stiftelsen JTI:s ordförande Wictoria Bondesson.

De projekt som fått medel är:

DemoFält för reglerad dränering - förbättrad vattenhushållning och avkastningsstabilitet i svenskt jordbruk
Fereshteh Pourazari, RISE
2 828 751 kr

Verktyg för beslutsfattande och behandlingsoptimering för ammoniak-hygieniserings teknik - säker och uthållig återföring av resurser från decentraliserade sanitetssystem
Annika Nordin, SLU
2 932 487 kr

Filtermaterialets påverkan på underhållsbehov, vattenkvalitet och skörd vid täckdikning
Eva Edin, HS konsult AB
2 999 753 kr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev