Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen JTI kommer utlysa medel till forskning inom jordbruks- och miljöteknik

Stiftelsen JTI samarbetar med Stiftelsen Lantbruksforskning genom att göra utlysningar av forskningsmedel till forskning och utvecklingsprojekt inom jordbruks- och miljöteknik. Sammanlagt skall i satsningen 50 miljoner kronor delas ut fram till 2027.

Nu tar vi det tredje steget och nästa utlysning öppnar den 4 juni. Mer information kommer att finnas på Stiftelsen Lantbruksforsknings hemsida när det närmar sig. 

Beredningsgruppen består av utvalda ledamöter från styrelserna för Stiftelsen JTI och SJMF vilka tillsammans besitter för sektorn relevanta kompetenser. De ska bedöma ansökningarna i denna och kommande utlysningar. 

Kontakt:

Christian Nyrén, VD Stiftelsen Lantbruksforskning, christian.nyren@lantbruksforskning.se
Wictoria Bondesson, ordförande JTI, wictoria.bondesson@lrf.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev