Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Medel till forskning inom jordbruks- och miljöteknik

Stiftelsen JTI kommer tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning att göra en utlysning för forskningsmedel till forskning och utvecklingsprojekt inom jordbruks- och miljöteknik. Utlysningen kommer att öppna i september och sammanlagt ska 50 miljoner delas ut fram till 2027.

Nu tar vi det första steget och den första utlysningen ska mynna ut i syntesrapporter inom två områden: 

  • Svenskt jordbruk måste vara redo: En utlysning för klimat-, miljö- och produktionsutmaningar.
  • Tryggad återföring av näringsämnen: En utlysning för cirkularitet/restströmmar.

Stiftelsen JTI kommer att tillsätta en beredningsgrupp med utvalda ledamöter från styrelserna för Stiftelsen JTI och SJMF vilka tillsammans besitter för sektorn relevanta kompetenser. De ska bedöma ansökningarna i denna och kommande utlysningar. Mer om våra utlysningar kommer ni kunna läsa på vår hemsida.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev