Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen Lantbruksforskning garanterar ytterligare två miljoner till fältförsök

Torkan 2018 har resulterat i lägre skördar, vilket i sin tur har minskat böndernas insamlingsförmåga till den branschgemensamma lantbruksforskningen och fältförsöken. Bristen på medel kommer att drabba växtodlingsåret 2019/2020. Det handlar om en minskning från 10 miljoner till drygt 6 miljoner.

Stiftelsen Lantbruksforskning arbetar tillsammans med LRF och Hushållningssällskapen för att hitta alternativa finansieringslösningar för denna akuta situation.

I avvaktan på resultat närmar sig vårbruket, och för att undvika ett förlorat år och säkerställa kontinuitet i fältförsöken för bland annat vallinsådd har Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelse den 12 mars 2019 beslutat att gå in som garant för ett belopp om två miljoner kronor.

- Vi ser detta som en viktig extraordinär insats från stiftelsens sida för att upprätthålla omfattningen av fältförsöken, som är ett viktigt verktyg för att förbättra lönsamheten i växtodlingen hos lantbruksföretagen, säger stiftelsens VD Christian Nyrén.

Satsningen skall överbrygga perioden innan alternativ tillfällig finansiering kan komma till stånd.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev