Bild på kor

Stiftelsens forskningschef medförfattare i ett internationellt bokprojekt

enzymes.png

Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef, Kjell Malmlöf, är medförfattare till en ny fackbok om enzymer, mat och foder.

Den 15 januari 2018* publiceras fackboken som har titeln "Enzymes in Human and Animal Nutrition". Den innehåller en ingående beskrivning av hur enzymer kan användas i produktionen av mat och djurfoder och pekar på en rad nya användningsområden liksom nya intressanta källor för enzymer.

Kjell Malmlöf har tillsammans med internationella kollegor författat två kapitel som handlar om hur enzymer kan hjälpa till att bryta ned giftiga ämnen som inte får finnas i mat, foder och vatten. Exempel på sådana ämnen som behandlas i texterna är mykotoxiner, antibiotika och växtskyddsmedel.

Boken på förlagets webbplats

Boken på Bokus

*Utgivningsdatumet är preliminärt

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer