Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Tre forskningsprojekt får medel i en strategisk satsning för trädgårdsnäringen

Stiftelsen Lantbruksforskning genomför tillsammans med Formas en strategisk programsatsning inom trädgård. Satsningen är i tre delar och idag togs beslut om vilka som får forskningsmedel i den andra utlysningen. Det kom in tio ansökningar och tre projekt har fått dela på 8,5 miljoner.

Det övergripande målet är att de beviljade projekten ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av den svenska trädgårdsproduktionens hela värdekedja. Projekten som fått medel ska bidra till att stärka olika aspekter av trädgårdssektorn.

- Projekten bedöms sammantaget bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av trädgårdsområdet samt öka den svenska självförsörjningsgraden, säger Eve Roubinet, forskningssekreterare på Stiftelsen lantbruksforskning.

Satsningen görs i ett samarbete mellan Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas och det har ett tydligt mervärde.

- Stiftelsens starka näringskoppling i kombination med Formas fokus på en hållbar utveckling inom de areella näringarna har gjort den behovsdrivna forskningen och i slutändan näringen till vinnare i den här utlysningen, säger stiftelsens VD Christian Nyrén.

Forskningsprojekten som får medel är:

Lars Mogren, SLU får 2 998 591 kronor för projektet Fältförutsättningar för lyckad löklagring med minskat svinn.

Håkan Asp, SLU får 2 724 400 kronor för projektet Nya hortikulturella substrat från den fasta fraktionen av biogasproduktion.

Sammar Khalil, SLU får 2 867 419 kronor för projektet Hur kommer vi dit? Hållbar skörd och kvalité hos tunnel producerade jordgubbssorter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev