Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Två projekt får medel i utlysningen inom företagsledning och riskhantering

Säkra och hållbara processer samt ekonomistyrning mot klimatmålen var de två områdena som beviljades medel av Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelse.

På styrelsemöte den 10 mars 2023 beslutades om att två projekt får medel till forskning inom företagsledning och rikshantering. Utlysningen är ett samarbete med Stiftelsen Seydlitz MP bolagen (Wernerstiftelsen) och den totala budgeten är 9 miljoner kronor. 

De två projekten är: 

  • R-22-46-759 Säkra och hållbara processer inom svenskt lantbruk, Pia Ingela Ulvenblad, Halmstad Universitet
  • R-22-46-760 Ekonomistyrning mot klimatmålen på gårdsnivå: aktionsforskning och rådgivarnas roll, Uliana Gottlieb, Sveriges Lantbruksuniversitet

Optimera ekonomiska förutsättningar på gårdsnivå

Målet med den här utlysningen är att öka kunskapen om hur de ekonomiska förutsättningarna på gårdsnivå kan optimeras. Ekonomiskt beslutsstöd, bättre riskmanagement och portföljstrategier för lantbruksföretag är exempel på verktyg för att säkerställa utvecklingen av en lönsam och hållbar primärproduktion. Dessutom är målet att ge förutsättningar för en ökad självförsörjandegrad gällande både livsmedel och foderråvaror med rimliga arbetsvillkor, och ett konkurrensmässigt hållbart lantbruk. 

Beredningsgruppens medlemmar

Beredningsgruppen bestod av 

  • Gerard McElwee, York St John University
  • Heikki Lehtonen, LUKE
  • Timo Sipiläinen, Helsinki University
  • Karl-Johan Petersson, Lantbrukare
  • Anna-Karin Florén, Forte.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev