Utlysning Ekonomi Ledarskap

Två projekt får medel i utlysningen inom företagsledning och riskhantering

Säkra och hållbara processer samt ekonomistyrning mot klimatmålen var de två områdena som beviljades medel av Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelse.

På styrelsemöte den 10 mars 2023 beslutades om att två projekt får medel till forskning inom företagsledning och rikshantering. Utlysningen är ett samarbete med Stiftelsen Seydlitz MP bolagen (Wernerstiftelsen) och den totala budgeten är 9 miljoner kronor. 

De två projekten är: 

  • R-22-46-759 Säkra och hållbara processer inom svenskt lantbruk, Pia Ingela Ulvenblad, Halmstad Universitet
  • R-22-46-760 Ekonomistyrning mot klimatmålen på gårdsnivå: aktionsforskning och rådgivarnas roll, Uliana Gottlieb, Sveriges Lantbruksuniversitet

Optimera ekonomiska förutsättningar på gårdsnivå

Målet med den här utlysningen är att öka kunskapen om hur de ekonomiska förutsättningarna på gårdsnivå kan optimeras. Ekonomiskt beslutsstöd, bättre riskmanagement och portföljstrategier för lantbruksföretag är exempel på verktyg för att säkerställa utvecklingen av en lönsam och hållbar primärproduktion. Dessutom är målet att ge förutsättningar för en ökad självförsörjandegrad gällande både livsmedel och foderråvaror med rimliga arbetsvillkor, och ett konkurrensmässigt hållbart lantbruk. 

Beredningsgruppens medlemmar

Beredningsgruppen bestod av 

  • Gerard McElwee, York St John University
  • Heikki Lehtonen, LUKE
  • Timo Sipiläinen, Helsinki University
  • Karl-Johan Petersson, Lantbrukare
  • Anna-Karin Florén, Forte.

 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer