Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Utlysning inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion

Snart öppnar utlysningen av den sista delen av stiftelsens och Formas strategiska programsatsning på trädgårdsområdet. Denna gång riktas pengarna till forskning om växtskydd och växtskadegörare med det övergripande målet om ökad konkurrenskraft och hållbarhet i svensk yrkesmässig trädgårdsproduktion. 

Trädgårdsnäringen omfattar odling av grönsaker på friland och i växthus, potatis, bär, frukt, samt prydnadsväxter i växthus och plantskoleväxter. I denna utlysning inkluderas även proteingrödor för humankonsumtion i spannet av kulturer. 

Utlysningen är öppen mellan 1 december 2020 och 25 mars 2021 och har en total budget på 8,5 miljoner kronor. 

All nödvändig information om utlysningen kommer när det närmar sig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev