Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Välkommen till seminarium om IPM-forskning och lansering av syntesrapport

Måndag den 27 november 2017 presenterar Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningssekreterare Eve Roubinet sin syntesrapport över forskning om integrerat växtskydd (IPM) som finansierats genom Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket. Totalt handlar det om ett hundratal forskningsprojekt som gåtts igenom.

Vid seminariet kommer du också att få veta mer om det aktuella forskningsläget för de viktigaste problemen inom odlingen. Ett antal externa experter kommer också att ge sin syn på innehållet i rapporten.

Välkommen till LRF-huset i Stockholm för en eftermiddag om IPM-forskning!

Tid: 27 november 2017, 13-16.30, kaffe från 12.45
Plats: LRF-huset, Franzéngatan 6, Stockholm
Anmälan: Senast 20 november till info@lantbruksforskning.se
Frågor: Eve Roubinet, eve.roubinet@lantbruksforskning.se , 0767-70 82 10

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev