Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Vår styrelseledamot Jan Rundqvist har fått pris av KSLA

Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelseledamot, agronomen Jan Rundqvist från Hällekis, har fått Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens A.W. Bergstens pris. Priset går till någon som "genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt av sådan utmärkelse"

Jan Rundqvist fick priset för "för hans stora engagemang i utvecklingen av ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, bland annat genom att kombinera utveckling av nya affärsidéer och affärsverksamheter med ett genuint intresse för tillämpad forskning, dess inriktning och praktiska användning".

Läs mer på KSLA:s webbplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev