Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Viktigt att lyfta fram mjölk- och köttproduktionen positiva effekter

I en tid där klimatdebatten går het och många väljer bort köttet för att leva mer klimatsmart, får många lantbrukare det svårare. Korna bidrar till mycket på vår jord; öppna landskap, biologisk mångfald och kolinlagring i jorden. Men i debatten är det bara kornas negativa klimatpåverkan som hörs.

Lantbrukaren Thomas Bäck från Rånäs gård i Norrtälje har länge funderat över detta och skulle vilja att kors positiva sidor borde lyftas fram mer. Han läste en artikel av oss i ett nummer av Lantmannen, Ny modell för att skatta kolinlagringen om forskning av Thomas Kätterer på SLU. Han tyckte att det var på tiden att detta lyftes upp och vi pratade med Thomas för att få hans syn på Kätterers forskning.

Förr i tiden behövde vi den här typen av forskning för att vi var tvungna at veta vad som gjorde jorden bördigare för att vi skulle kunna odla mer och överleva. Nu vet vi att det också är bra för att binda kolen i jorden, säger han.

Kätterers forskning visar att det är bra att odla året om för att binda kolet i marken. Har man djur så odlar man ofta vall, vilket är bra för kolinlagningen.

Det är bra att frågan lyfts nu för oss mjölk och djurproducenter, säger Thomas Bäck

Läs artikeln här.

Läs mer om forskningen här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev