Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Nya avtal med potatisbranschen om forskningsfinansiering

Lyckeby Starch och FoU potatis har tecknat nya avtal med Stiftelsen Lantbruksforskning om forskningsfinansiering. Avtalen gäller från och med 2016. Medlen från potatisnäringen kommer att användas till stiftelsens öppna utlysning och för att finansiera fältförsök. Lyckeby Starch och FoU potatis bidrar tillsammans med 200 000 kronor årligen.

Stiftelsens modell som bygger på privat finansiering och statlig samfinansiering är framgångsrik och ger konkreta resultat som kommer till nytta för lantbrukarna, i december beviljade vi till exempel 1,9 miljoner kronor till ett projekt om bladmögelresistent potatis säger Christian Nyrén, stiftelsens vd. Potatis är en viktig gröda och det gläder mig att vi nu får möjlighet att fortsätta investera i potatisforskning.

Stiftelsen Lantbruksforskning har hittills finansierat över 60 projekt med specifikt potatisfokus. De nya avtalen garanterar att det blir mer forskning framöver.

Det finns massor av uppslag och ämnen för nya forskningsprojekt säger Anders Andersson, ordförande för Potatisodlarna, som administrerar FoU potatis. Genom att gå via Stiftelsen Lantbruksforskning vet vi att näringens behov kommer att styra vilka projekt som beviljas. Man kan se vår finansiering som en viljeinriktning, vi skulle gärna satsa mer på forskning men vi behöver ha fler potatisodlare med i föreningen för att kunna öka satsningen på FoU.

Både Lyckeby Starch och FoU potatis har tidigare finansierat forskning genom Stiftelsen Lantbruksforskning.

Inom Lyckeby ser vi FoU som en viktig del för att bygga framtida konkurrenskraft. Samverkan med andra aktörer som Stiftelsen Lantbruksforskning och Potatisodlarna innebär att vi kan öka utvecklingstakten säger Hans Berggren, vd på Lyckeby Starch.

För mer information

Christian Nyrén, vd Stiftelsen Lantbruksforskning
0705-49 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se

Anders Andersson, ordförande Potatisodlarna
0708-46 22 80
anders.andersson@potatisodlarna.se

Hans Berggren, vd Lyckeby Starch
0730-40 42 01
hans.berggren@lyckeby.com

Fakta

I Stiftelsen Lantbruksforsknings projektbank finns drygt 60 potatisprojekt tillgängliga.

lantbruksforskning.se/projektbanken

FoU potatis finansieras genom Potatisodlarna, Vätternpotatis, Solanums industripotatis och 3N Produkter AB. Potatisodlarna är en gemensam förening för alla Sveriges potatisodlare för att främja odlingen av kvalitetspotatis och sammanhållningen mellan potatisodlare i hela Sverige. FoU potatis investerar 120 000 kronor årligen i forskning genom Stiftelsen Lantbruksforskning.

www.potatisodlarna.se

Lyckeby Starch utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer potatisbaserade specialstärkelser och fibrer till livsmedels- och pappersindustri över hela världen. Lyckeby Starch investerar 80 000 kronor årligen i forskning genom Stiftelsen Lantbruksforskning.

www.lyckeby.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev