Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Nytt avtal mellan Stiftelsen Lantbruksforskning och Wermlands mejeri om finansiering av forskning

Wermlands mejeri ansluter sig till Stiftelsen Lantbruksforsknings finansieringsmodell. Avtalet innebär att de mjölkbönder som levererar till Wermlands mejeri bidrar med 0,5 öre per kg levererad mjölk, pengarna går oavkortat till forskning.

Stiftelsen Lantbruksforskning har tecknat avtal om insamling av forskningsmedel med Wermlands mejeri i Värmlands Nysäter. Wermlands mejeri kommer att göra ett avdrag på avräkningen om 0,5 öre per kg invägt mjölk. Det motsvarar mellan en och två promille av böndernas betalning.

En konkurrenskraftig och hållbar mjölknäring behöver hela tiden ny kunskap säger Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforsknings vd. Avtalet med Wermlands mejeri visar på förtroendet i näringen för vårt sätt att arbeta, med gemensamt ansvar och ett starkt fokus på nytta.

Wermlands mejeri har sålt mjölk och grädde i Värmland sedan hösten 2015. Under det första året sålde företaget drygt sex miljoner förpackningar. Råvaran kommer från 15 värmländska gårdar.

Mjölknäringen har varit hårt pressad under flera år, vårt mejeri är ett svar på den situationen säger Yngve Gustafsson, vd på Wermlands mejeri. Vi tror på närproducerade mjölkprodukter till alla värmlänningar och vi vill bidra till en rik och levande landsbygd. Vi ser framtiden an med tillförsikt och därför vill vi också vara med och bidra till framtidens kunskap.

2016 beviljade Stiftelsen Lantbruksforskning fyra projekt med direkt relevans för mjölknäringen och två allmänna projekt som bland annat är relevanta för mjölknäringen. De sex projekten fick dela på nästan 15 miljoner kronor.

För mer information

Christian Nyrén, vd, Stiftelsen Lantbruksforskning
0705-49 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se

Yngve Gustafsson, vd, Wermlands mejeri
0703-35 04 02
yngve@wermlandsmejeri.se

Fakta

Sju mejerier samlar in medel till forskning via Stiftelsen Lantbruksforskning. Modellen bygger på att mejerierna drar av 0,5 öre per levererat kg mjölk, oavsett storlek. Tillsammans står mjölkbönderna för över 11 miljoner kronor i forskningsfinansiering varje år. De anslutna mejerierna är:

  • Arla
  • Gefleortens mejeri
  • Gäsene mejeri
  • Källsjö mejeri
  • Norrmejerier
  • Sju gårdar
  • Wermlands mejeri
Prenumerera på vårt nyhetsbrev