Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen Lantbruksforskning lanserar strategiska programsatsningar, den första inom integrerad mjölkvetenskap

I början av 2018 lanserar Stiftelsen Lantbruksforskning en kompletterande utlysningsmodell, strategiska programsatsningar. Inom programsatsningen ”Integrerad mjölkvetenskap” kommer den första utlysningen att handla om råvarans kvalitet.

1 februari 2018 är det premiär för Stiftelsen Lantbruksforsknings nya utlysningsmodell strategiska programsatsningar. I de strategiska programsatsningarna kommer flera fokusområden  – från grundläggande biologi till företagande – länkas samman för att uppnå största möjliga nytta för näringen.

De strategiska programsatsningarna består av en serie riktade utlysningar i vilka det kommer gå att söka medel i ett eller flera fokusområden. Över tid kommer samtliga fokusområden att täckas in. Tanken är att identifiera de områden där ny kunskap behövs och kan ge det största bidraget till näringen. 

Mjölkråvarans kvalitet

Vårens utlysning inom den strategiska programsatsningen på integrerad mjölkvetenskap kommer att fokusera på området mjölkråvarans kvalitet. Senare under 2018 planeras en utlysning om ”Hållbar mat från en hållbar livsmedelskedja”.

Ytterligare forskning behövs om mjölkråvarans kvalitet för att minska mängden mjölk som måste kasseras på grund av bristande kvalitet. Detta kommer med stor säkerhet att påverka lönsamheten för både bonden och mejerierna samt öka hållbarheten i mjölkproduktionen säger Kjell Malmlöf, stiftelsens forskningschef.

Vårens utlysning kommer att omfatta två miljoner kronor och finansieringen bygger till stor del på insamlade privata forskningsmedel.

För mer information

Kjell Malmlöf, forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning
0703-45 16 40
kjell.malmlof@lantbruksforskning.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev