Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Strategisk programsatsning ska ge fokuserad forskning inom trädgård och integrerat växtskydd

I början av 2018 lanserar Stiftelsen Lantbruksforskning en strategisk programsatsning inom trädgård och integrerat växtskydd, IPM. Det handlar om en kraftsamling på totalt 32 miljoner kronor som finansieras gemensamt av forskningsrådet Formas och Stiftelsen Lantbruksforskning, som representant för näringen.

1 februari 2018 öppnar Stiftelsen Lantbruksforskning den första av totalt tre utlysningar. Syftet med den strategiska programsatsningen är att olika fokusområden – från grundläggande biologi till företagande – ska länkas samman för att uppnå största möjliga nytta för näringen. Två av utlysningarna, den första och tredje, kommer att ha specifikt fokus på IPM.

Integrerat växtskydd: Molekyler och fältförsök

I den strategiska programsatsningen på integrerat växtskydd kommer vårens utlysning att ha ett brett fokus, från molekylära mekanismer till fältförsök.

Utlysningen riktas primärt mot trädgårdsområdet men studier av generell karaktär som kan förväntas finna tillämpningar även inom andra delar av svensk växtodling kan finansieras, berättar Kjell Malmlöf. Resultaten kan komma att ge en rejäl kunskapsinjektion till integrerat växtskydd inom trädgårdsnäringen.

Bred utlysning inom trädgård

Den andra utlysningen genomförs hösten 2018 och kommer att vara öppen för generella projekt inom trädgårdsområdet. Den statliga finansieringen är villkorad med motfinansiering från trädgårdsnäringen. 

För mer information

Kjell Malmlöf, forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning
0703-45 16 40
kjell.malmlof@lantbruksforskning.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev