Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Två projekt beviljas i specialutlysning om lantbrukets djur

Två forskargrupper har beviljats medel från Stiftelsen Lantbruksforskning till nya projekt som ska bidra till en mer hållbar nötkreaturshållning och bättre djurvälfärd. Det ena projektet har som mål att utveckla en metod för att upptäcka ledåkommor hos avelstjurar. I det andra projektet ska forskarna undersöka hur räfflor i golvet påverkar nötkreaturs risk för att halka.

Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelse har beslutat att bevilja två ansökningar i vinterns specialutlysning om lantbrukets djur. Målet med utlysningen är att forskningsresultaten ska komma till direkt praktisk användning för att förebygga mekaniska skador. Forskarna får dela på 1 400 000 kronor.

Upptäcka ledåkommor hos avelstjurar

I det ena projekten ska forskare vid SLU och SVA genomföra en pilotstudie för att utveckla och utvärdera en diagnostisk ultraljudsmetod för ledåkommor hos avelstjurar. Målet är att metoden ska bli ett redskap för utvärdering av ortopedisk hälsa som kan läggas till existerande hälsoundersökning av avelstjurar. Genom att upptäcka tjurar med ledåkomma kan de exkluderas från fortsatt avel med mindre lidande och en hållbar köttproduktion som resultat.

Räfflade golv för att undvika halkolyckor

I det andra projektet ska forskare vid SLU och Växa Sverige använda sensorteknik, 3D-teknik och höghastighetsfilmning med reflekterande markörer i ett rörelselabb för att undersöka hur olika varianter av rillning – räfflor i golvet – påverkar nötkreaturs risk att halka. Halkiga golv ökar risken för fallolyckor som kan orsaka traumatiska skador, med försämrad fertilitet hos mjölkkor som följd eller i värsta fall med dödlig utgång.

Båda projekten kommer att bidra till bättre djurvälfärd och dessutom till förbättrad konkurrenskraft för lantbrukaren säger Kjell Malmlöf, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning.

För mer information

Kjell Malmlöf, forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning
0703-45 16 40
kjell.malmlof@lantbruksforskning.se

Fakta

De beviljade projekten:

  • S-17-20-786: ”Ny ultraljudsmetod för utvärdering av knäleder hos nötkreatur fokuserat på tjurar av köttras”, huvudsökande är Kerstin Hansson, SLU. Projektet beviljas 700 000 kronor.
  • S-17-20-784: ”Halksäkra golv förebygger skador hos nötkreatur; minskar rillning halkrisken på betonggolv?”, huvudsökande är Christer Bergsten, SLU, projektet beviljas 700 000 kronor.

Specialutlysningen om lantbrukets djur omfattar 1,4 miljoner kronor och finansieras av Agria djurförsäkring. Utöver att finansiera årets specialutlysning avsätter Agria djurförsäkring 4 promille av premieintäkterna inom lantbruksområdet till forskning genom Stiftelsen Lantbruksforskning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev