Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Fosforförluster från jordbruksmark

Åren 2008 till 2010 beviljade Stiftelsen Lantbruksforskning sammanlagt 34 miljoner kronor till 24 forskningsprojekt i ett särskilt fosforprogram.

Fosforprogrammet finansierades dels med återförda miljöskatter genom Jordbruksverket, dels med medel från Naturvårdsverket. Fosforprogrammets syfte var att:

  • öka kunskapen om hur fosforförlusterna från jordbruksmark uppkommer
  • finna hållbara och effektiva åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark

Samtliga projekt är slutrapporterade och resultaten har presenterats på ett seminarium samt i tryckt form. Skicka ett mail med namn och adress till info@lantbruksforskning.se om du vill ha ett eget exemplar av rapporten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev