Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Agria Djurförsäkring finansierar en specialutlysning om lantbrukets djur med 1 400 000 kronor 2016. 2017 och framåt avsätter de 4 promille av premieintäkterna inom lantbruksområdet till lantbruksforskning. Formas står för statens medfinansiering av forskning genom stiftelsen, 20 miljoner kronor 2016. Föreningen Krav finansierade en specialutlysning inom ekologisk produktion och konsumtion med 500 000 kronor 2013.