Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Energi & biomassa

Forskningen om hållbar produktion av energi och biomassa fokuserar på att skapa goda affärsmöjligheter för den enskilde företagaren på gårdsnivå.

Målet är att tillvarata lantbruks- och trädgårdsnäringarnas potential att leverera förnybar energi för eget bruk och till omgivningen. Genom att tidigt identifiera nya samhällsbehov kan förutsättningar skapas för lönsam produktion av biomassa liksom för nya marknader för restprodukter.

Fossilfritt lantbruk 2030

Stiftelsens målsättning är fossilfria och lönsamma svenska lantbruks- och trädgårdsnäringar som ger positiva klimatbidrag 2030. Forskning är centralt för att finna kunskapen som behövs för att nå dit.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev