Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Företagande

Forskningen om företagande omfattar aspekter som stärkt lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft i det enskilda lantbruks- och trädgårdsföretaget. 

Området innefattar kunskap om marknader, entreprenörskap, försäljning, affärsmodeller och konsumenter för att bedriva en effektiv och efterfrågad produktion, med både nationellt och globalt perspektiv. Därigenom skapas förutsättningar för lantbruks- och trädgårdsföretagare att styra verksamheten så att den blir mindre känslig för plötsliga förändringar och bättre kan hantera och dra nytta av ändrade marknadsförutsättningar.

Lönsamhetsnivå på 5 procent 2020

Stiftelsens målsättning är att lantbruks- och trädgårdsföretagare når en lönsamhetsnivå på fem procent år 2020. Stiftelsen bidrar med ny grön, lönsam kunskap genom forskning och innovation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev