Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Klimat & miljö

Fokus ligger på att utifrån näringarnas miljö- och klimatutmaningar ta fram forskningsbaserad kunskap och identifiera strategier och åtgärder som ökar lantbruks- och trädgårdsföretagarnas konkurrenskraft. 

Forskning behövs kring robusta, dynamiska, energieffektiva och klimatanpassade produktionssystem där de egna utsläppen av växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas) minskar så att lantbruks- och trädgårdsnäringarna blir klimatneutrala. Området innefattar också resurseffektivisering, kretsloppsanpassning och minskad miljöpåverkan beträffande vatten, djurhållning, växtnäring och växtskydd, samt frågor om brukande för att bevara landskap och biologisk mångfald.

Fossilfritt lantbruk 2030

Stiftelsens målsättning är fossilfria och lönsamma svenska lantbruks- och trädgårdsnäringar som ger positiva klimatbidrag 2030. Forskning är centralt för att finna kunskapen som behövs för att nå dit.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev