Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Livsmedel

Livsmedelsforskningen omfattar hela värdekedjan från jord till bord och till jord igen.

Fokus ligger framför allt på animaliska och vegetabiliska råvaror och produkter från lantbruks- och trädgårdsnäringarna för direkt humankonsumtion eller vidareförädling. Livsmedelsproduktionen ska kännetecknas av hållbarhet och hänsyn till nationella och globala utmaningar som ökad livsmedelsefterfrågan och minskad klimat- och miljöpåverkan. De råvaror som produceras måste vara säkra och ha egenskaper som gör dem attraktiva och efterfrågade av konsumenter, industri, handel och storhushåll.

1 procents årlig tillväxt 2020

Stiftelsens målsättning är en procents real årlig tillväxt i livsmedelskedjan till år 2020. Forskning är centralt för att finna kunskapen som behövs för att nå dit.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev