Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Goda exempel

Över 1 500 projekt har finansierats genom Stiftelsen Lantbruksforskning. Översatt till pengar innebär det mer än en miljard kronor. Stora och imponerande tal i sig men de säger inte så mycket om vilken nytta stiftelsen har gjort möjlig.

Här har vi samlat konkreta exempel på forskning och på hur stiftelsen  arbetar för att översätta talen i just nytta. Ett stort antal exempel på nyttan av forskning som finansierats genom stiftelsen hittar du också i vårt nyhetsbrev.

Fokusområden Söka forskningsmedel Utlysningar Urvalsprocessen Goda exempel
Prenumerera på vårt nyhetsbrev