Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Blanketter

Försäkran från prefekt eller chef

När du söker forskningsmedel och när du slutrapporterar ska du bifoga en försäkran från din organisation med underskrift av prefekt eller närmaste chef. Skriv ut blankettmallen nedan, fyll i, skanna in och ladda upp i ansökningssystemet.

Reseräkning

Om du har haft kostnader för resande eller boende när du arbetat för Stiftelsen Lantbruksforskning, till exempel som ledamot i bransch- eller beredningsgrupp, ska du använda reseräkningsblanketten för att begära ersättning.

English summary

In the document "Travel, remuneration & tax" you will find information about how Stiftelsen Lantbruksforskning manages those issues for members of our review panels. You need to send us an expense report to be compensated for your travel costs, please use the form "Reseräkningsblankett" for this.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev