Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Hur definieras jäv?

Eftersom vi förvaltar näringens forskningsmedel är det av största vikt att pengarna används där de gör störst nytta och på intet annat sätt. Om en ledamot kan misstänkas ha andra intressen i beredningen av en ansökan ska hon inte delta. Det ligger i näringens, stiftelsens, liksom i ledamotens intresse att det är tydligt för alla inblandade.

Jäv anses föreligga i följande fall:

  • Saken angår ledamoten eller någon närstående till denne eller då ärendets utgång kan väntas medföra synnerligen nytta eller skada för ledamoten eller någon närstående till denne.
  • Ledamoten eller någon närstående till denne är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institution eller företag som sökande eller ställföreträdande för annan som kan erhålla synnerligen nytta eller skada av ärendets utgång.
  • Ledamoten har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med den sökande. Jäv föreligger också om det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan påverka förtroendet till en ledamots opartiskhet i ärendet. Som exempel kan nämnas vänskap, fiendskap eller ekonomiskt beroende.
  • Ledamot ska själv beakta jäv och anmäla om jäv föreligger. Vid jäv ska ledamoten avstå från handläggning och bedömning av ansökan och lämna möteslokalen vid diskussioner där ansökan berörs.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev