Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Hur loggar jag in i ansökningssystemet?

För att kunna skicka in en SLF-ansökan krävs inloggning med BankID. Följ beskrivningen nedan eller öppna bilaga!

Ett gammalt konto med standardinloggning (password inloggning) kan fortfarande användas för att se gamla ansökningar etc, men inte för att skicka in en ny ansökan. 

För att kunna logga in med BankID på tidigare upprättad profil behöver personnummer sparas till det befintliga kontot genom att logga in med password, och spara personnummer på Min sida. Logga därefter ut och logga sedan in med utökad inloggning enligt nedan.

För att logga in på befintligt konto, klicka på länken med gul markering:

Välj sedan standardinloggning:

Efter inloggning kompletterar du din sida med personnummer. Och därefter loggar du ut igen.

När du loggar in på nytt efter att personnummer är sparat använder du Förstärkt inloggning:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev