Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Rapportering

Statusrapporteringen är till för att garantera att lantbruksnäringens forskningspengar används på rätt sätt och att forskningen håller hög nivå.

Statusrapport

Du som är huvudsökande ska skicka in en årlig statusrapport. I statusrapporten beskriver du hur projektet framskrider och vilka resultat som kommit fram samt eventuella ändringar i projektet. Om projektet inte ändrats beskriver du enbart hur projektet följer tidplanen och vilka resultat som uppnåtts. Observera att större avvikelser ska godkännas av stiftelsens kansli innan de genomförs. I projektets kontrakt står vilka rapporteringsdatum som gäller för just ditt projekt.

Slutrapport

Stiftelsens kansli ska ha din slutrapport senast den dag som står på bidragskontraktet. Det är högst angeläget att du respekterar sista dag för inlämning av slutrapporten. Vill du få uppskov på sista slutrapporteringsdag måste du göra en skriftlig ansökan till stiftelsens kansli. Anvisningar hittas i handboken. Bedömer beredningsgruppens sekreterare att din begäran är rimlig kan du få uppskov. Om du inte lämnar in slutrapporten i tid och inte har fått uppskov riskerar du att spärras från att söka pengar från stiftelsen igen. 

Skicka in din statusrapport eller slutrapport via stiftelsens ansökningssystem.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev