Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Beredningsgrupper

Beredningsgrupperna består till hälften av vetenskapliga bedömare och till hälften av relevansbedömare. Gruppen sätts samman för att kunna bedöma de aktuella ansökningarna. Stiftelsen eftersträvar en blandning av svenska och internationella vetenskapliga bedömare i beredningsgrupperna.

Beredningsgruppernas uppgift är att bedöma ansökningarna i stiftelsens öppna utlysning och välja ut de som anses innebära störst nytta för näringen samtidigt som de håller hög vetenskaplig kvalitet. Varje ledamot gör en egen bedömning av de ansökningar som hen tilldelats att bedöma. Vid beredningsmötena används de individuella bedömningarna som underlag för ett gemensamt förslag till stiftelsens styrelse i utlysningens andra steg. En representant från stiftelsens kansli deltar i beredningsgruppernas möten.

Bedömningskriterier

Ledamöterna bedömer ansökningarna i enlighet med på förhand uppsatta bedömningskriterier.

Jäv

För att undvika misstanke om felaktigheter deltar inte ledamöter i beslut där de är jäviga. En ledamot är jävig om hen är inblandad i ansökan eller har en nära professionell eller personlig relation till den sökande.

Ledamöter

I dagsläget har stiftelsen tre beredningsgrupper. En är knuten till fokusområde energi & biomassa och två till fokusområde livsmedel, fördelat på animalier och vegetabilier. Ansökningar inom fokusområdena företagande respektive klimat & miljö bereds av gruppen för energi & biomassa.

Beredningsgrupp för energi & biomassa

 • Jan Eksvärd, representant för näringen, ordförande
 • Gabriella Eliasson, representant för näringen
 • Henri C Moll, professor, Groningen, Nederländerna
 • John Sumelius, professor, Helsingfors, Finland
 • Karin Tonderski, docent, Linköping
 • Paul Christakopoulos, professor, Luleå
 • Per-Ove Persson, representant för näringen
 • Peter Axegård, representant för näringen
 • Sami Myrra, professor, Helsingfors, Finland
 • Stefan Bäckman, docent, Helsingfors, Finland
 • Ulf Jobacker, representant för näringen

Beredningsgrupp för livsmedel

Animalier

 • Thomas Lundgren, lantbrukare, ordförande
 • Andre Chwalibog, professor, Köpenhamn, Danmark
 • Ann Van Soom, Belgien
 • Anna Samuelsson, doktor, lantbrukare
 • Antje Herrmann, docent, Kiel, Tyskland
 • Arjan Stegeman, Nederländerna
 • Harry Barraza, representant för näringen
 • Kristine Klittgard Schou, docent, Danmark
 • Marketta Rinne, professor, Jokioinen, Finland
 • Mats Törnqvist, representant för näringen
 • Stefan Nypelius, rådgivare
 • Titti Jöngren, lantbrukare

Vegetabilier

 • Pär-Johan Lööf, representant för näringen, ordförande
 • Elisabet Rytter, doktor, representant för näringen
 • Johan Biärsjö, representant för näringen
 • Jørgen Eivind Olesen, professor, Århus, Danmark
 • Mats Halling, representant för näringen
 • Mats Höglind, doktor, Særheim, Norge
 • Per Kudsk, professor, Århus, Danmark
 • Per Ullberg, representant för näringen
 • Per-Göran Andersson, representant för näringen
 • Søren Kjærsgaard Rasmussen, professor, Köpenhamn, Danmark
 • Thorsten Rahbek Pedersen, agronom, Jönköping

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress