Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Beredningsgrupper

Beredningsgrupperna består till hälften av vetenskapliga bedömare och till hälften av relevansbedömare. Gruppen sätts samman för att kunna bedöma de aktuella ansökningarna. Stiftelsen eftersträvar en blandning av svenska och internationella vetenskapliga bedömare i beredningsgrupperna.

Beredningsgruppernas uppgift är att bedöma ansökningarna i stiftelsens öppna utlysning och välja ut de som anses innebära störst nytta för näringen samtidigt som de håller hög vetenskaplig kvalitet. Varje ledamot gör en egen bedömning av de ansökningar som hen tilldelats att bedöma. Vid beredningsmötena används de individuella bedömningarna som underlag för ett gemensamt förslag till stiftelsens styrelse i utlysningens andra steg. En representant från stiftelsens kansli deltar i beredningsgruppernas möten.

Bedömningskriterier

Ledamöterna bedömer ansökningarna i enlighet med på förhand uppsatta bedömningskriterier.

Jäv

För att undvika misstanke om felaktigheter deltar inte ledamöter i beslut där de är jäviga. En ledamot är jävig om hen är inblandad i ansökan eller har en nära professionell eller personlig relation till den sökande.

Ledamöter

I dagsläget har stiftelsen tre beredningsgrupper. En är knuten till fokusområde energi & biomassa och två till fokusområde livsmedel, fördelat på animalier och vegetabilier. Ansökningar inom fokusområdena företagande respektive klimat & miljö bereds av gruppen för energi & biomassa.

Beredningsgrupp för klimat & miljö

 • Bo Svensson, representant för näringen, ordförande
 • Ulrika Rova, Luleå Tekniska högskola
 • Henri C Moll, Groningen University, Nederländerna
 • Charlotte Kjaergaard, Seges, Danmark
 • Per-Ove Persson, representant för näringen
 • C-G Pettersson, representant för näringen

Beredningsgrupp för livsmedel

Animalier

 • Karl-Johan Pettersson, representant för näringen, ordförande
 • Michael Murphy, representant för näringen
 • Arjan Stegeman, Utrecht University, Nederländerna
 • David Kenny, Teagasc, Irland
 • Emelie Oskarsson, representant för näringen
 • Ann-Helen Tauson, Köpenhamns universitet, Danmark
 • Hermann Swalve, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Tyskland
 • Anna-Maija Heikkilä, LUKE, Finland
 • Sofia Strandberg, representant för näringen
 • Peter Langborg Wejse, representant för näringen

Vegetabilier

 • Anneli Kihlstrand, representant för näringen, ordförande
 • Christer Sperlingsson, representant för näringen
 • Åsa Rölin, representant för näringen
 • Niels Halberg, Århus universitet, Danmark
 • Heikki Lehtonen, LUKE, Finland
 • Wulf Amelung, Bonn Universitet, Tyskland
 • Anne Kjersti Bakken, Nibio, Norge
 • Charlott Gissén, Jordbruksverket
Prenumerera på vårt nyhetsbrev