Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Branschgrupper

Branschgrupperna består av lantbrukare, forskare, rådgivare och andra experter från lantbruksnäringen. Ledamöterna bidrar med sin kompetens och ansvarar för att de insamlade forskningsmedlen används så effektivt som möjligt och ger största möjliga nytta för näringen.

Ledamöterna läser och bedömer idéskisser i den öppna utlysningens första steg. Varje ledamot gör en egen bedömning av de idéskisser som hon tilldelats att bedöma. Vid gruppens möte används de individuella bedömningarna som underlag för ett gemensamt förslag till stiftelsens kansli. Det ligger till grund för vilka sökande som ges möjlighet att skicka in en komplett ansökan till utlysningens andra steg. En representant från stiftelsens kansli deltar i branschgruppernas möten.

Bedömningskriterier 

Ledamöterna bedömer idéskisserna i enlighet med på förhand uppsatta bedömningskriterier.

Jäv

För att undvika misstanke om felaktigheter deltar inte ledamöter i beslut där de är jäviga. En ledamot är jävig om hen är inblandad i ansökan eller har en nära professionell eller personlig relation till den sökande.

Ledamöter 

I dagsläget har stiftelsen tre branschgrupper. En är knuten till fokusområde klimat & miljö och två till fokusområde livsmedel. 

Branschgrupp för klimat & miljö

 • Bo Svensson, professor emeritus (ordförande)  
 • Angelika Blom, representant från näringen 
 • Anna Lundborg, representant från näringen 
 • Anna Hagerberg, representant från näringen 
 • Anders Haglund, lantbrukare 
 • Marita Wolf, lantbrukare 
 • Dan Waldemarsson, lantbrukare 
 • Jenny Andersson, lantbrukare 
 • Mattias Persson, representant från näringen 
 • Margaretha Månsson, representant från näringen 
 • Line Strand, representant från näringen

Branschgrupp för livsmedel - animalier

 • Karl-Johan Petersson, lantbrukare (ordförande) 
 • Lars Ericson, representant från näringen 
 • Lena Eliasson, representant från näringen 
 • Carolina Johansson, representant från näringen  
 • Fredrik Sundblad, representant från näringen  
 • Sara Helgstrand, lantbrukare  
 • Sofia Nilsson, lantbrukare  
 • Michael Murphy, representant från näringen 
 • Emelie Oskarsson, representant från näringen 
 • Sofia Strandberg, representant från näringen 
 • Johan Liljebäck, lantbrukare 
 • Charlotte Hallén Sandgren, representant från näringen

Branschgrupp för livsmedel - vegetabilier 

 • Anneli Kihlstrand, representant från näringen (ordförande)
 • Emelie Ekholm, representant från näringen 
 • Ingemar Gruvaeus, representant från näringen
 • Åsa Rölin, lantbrukare
 • Märta Johansson, lantbrukare
 • Erik Ekre, representant från näringen
 • Erik Jönsson, representant från näringen
 • Klas Johansson, representant från näringen
 • Anders Lindkvist, representant från näringen
 • Karl Delin, representant från näringen
 • Emma Hjelm, representant från näringen
Prenumerera på vårt nyhetsbrev