Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Branschgrupper

Branschgrupperna består av lantbrukare, forskare, rådgivare och andra experter från lantbruksnäringen. Ledamöterna bidrar med sin kompetens och ansvarar för att de insamlade forskningsmedlen används så effektivt som möjligt och ger största möjliga nytta för näringen.

  Ledamöternas läser och bedömer idéskisser i den öppna utlysningens första steg. Varje ledamot gör en egen bedömning av de idéskisser som hon tilldelats att bedöma. Vid gruppens möte används de individuella bedömningarna som underlag för ett gemensamt förslag till stiftelsens kansli. Det ligger till grund för vilka sökande som ges möjlighet att skicka in en komplett ansökan till utlysningens andra steg. En representant från stiftelsens kansli deltar i branschgruppernas möten.

  Bedömningskriterier

  Ledamöterna bedömer idéskisserna i enlighet med på förhand uppsatta bedömningskriterier.

  Jäv

  För att undvika misstanke om felaktigheter deltar inte ledamöter i beslut där de är jäviga. En ledamot är jävig om hen är inblandad i ansökan eller har en nära professionell eller personlig relation till den sökande.

  Ledamöter

  I dagsläget har stiftelsen tre branschgrupper. En är knuten till fokusområde energi & biomassa och två till fokusområde livsmedel. Ansökningar inom fokusområde klimat & miljö bedöms av branschgruppen för energi & biomassa.

  Branschgrupp för energi & biomassa

  • Bo Svensson, professor emeritus, ordförande
  • Ulf Jobacker, representant från näringen 
  • Angelika Blom, representant från näringen 
  • Anna Lundborg, representant från näringen 
  • Anna Hagerberg, representant från näringen 
  • Anders Haglund, lantbrukare 
  • Mats Larsson, lantbrukare 
  • CG Pettersson, representant från näringen 
  • Ulrik Larsson, lantbrukare 
  • Johnny Nilsson, lantbrukare 
  • Per-Ove Persson, rådgivare

  Branschgrupp för livsmedel - animalier

  • Anna Samuelsson, lantbrukare (Ordförande)
  • Anna Ohlsson, representant från näringen
  • Lars Ericsson, representant från näringen
  • Elisabet Rytter, representant från näringen
  • Karolina Johansson, representant från näringen 
  • Helena Stenberg, representant från näringen
  • Lena Eliasson, representant från näringen 
  • Per Larsson, lantbrukare 
  • Henrik Lilje, lantbrukare 
  • Mats Törnquist, representant från näringen
  • Anna-Karin Karlsson,representant från näringen
  • Emelie Oskarsson, representant från näringen

  Branschgrupp för livsmedel - vegetabilier

  • Johan Biärsjö, lantbrukare, ordförande
  • Pär-Johan Lööf, representant från näringen 
  • Per Ullberg, representant från näringen 
  • Anneli Kihlstrand, representant från näringen 
  • Christer Sperlingsson, lantbrukare 
  • Åsa Rölin, lantbrukare 
  • Märta Johansson, lantbrukare
  • Annelie Moldin, representant från näringen
  • Ulrika Listh, rådgivare
  • Erik Jönsson, rådgivare
Prenumerera på vårt nyhetsbrev