Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Branschgrupper

Branschgrupperna består av lantbrukare, forskare, rådgivare och andra experter från lantbruksnäringen. Ledamöterna bidrar med sin kompetens och ansvarar för att de insamlade forskningsmedlen används så effektivt som möjligt och ger största möjliga nytta för näringen.

Ledamöternas läser och bedömer idéskisser i den öppna utlysningens första steg. Varje ledamot gör en egen bedömning av de idéskisser som hon tilldelats att bedöma. Vid gruppens möte används de individuella bedömningarna som underlag för ett gemensamt förslag till stiftelsens kansli. Det ligger till grund för vilka sökande som ges möjlighet att skicka in en komplett ansökan till utlysningens andra steg. En representant från stiftelsens kansli deltar i branschgruppernas möten.

Bedömningskriterier

Ledamöterna bedömer idéskisserna i enlighet med på förhand uppsatta bedömningskriterier.

Jäv

För att undvika misstanke om felaktigheter deltar inte ledamöter i beslut där de är jäviga. En ledamot är jävig om hen är inblandad i ansökan eller har en nära professionell eller personlig relation till den sökande.

Ledamöter

I dagsläget har stiftelsen tre branschgrupper. En är knuten till fokusområde energi & biomassa och två till fokusområde livsmedel. Ansökningar inom fokusområde klimat & miljö bedöms av branschgruppen för energi & biomassa.

Branschgrupp för energi & biomassa

 • Jan Eksvärd, representant för näringen, ordförande
 • CG Pettersson, representant för näringen
 • Gabriella Eliasson, representant för näringen
 • Gunilla Nordberg, representant för näringen
 • Håkan Salomonsson, lantbrukare
 • Jenny Andersson, lantbrukare
 • Lena Niemi, representant för myndighet
 • Per-Ove Persson, rådgivare
 • Sofia Backéus, representant för näringen
 • Tobias Kullingsjö, lantbrukare
 • Ulf Jobacker, representant för näringen

Branschgrupp för livsmedel - animalier

 • Thomas Lundgren, lantbrukare, ordförande
 • Anna Samuelsson, lantbrukare
 • Helena Stenberg, representant för näringen
 • Henrik Wahlberg, lantbrukare
 • Kajsa Petersson, lantbrukare
 • Karl-Johan Johansson, representant för näringen
 • Lars Hermansson, representant för näringen
 • Magdalena Bergh, representant för näringen
 • Mats Törnquist, representant för näringen
 • Sara Johansson, rådgivare
 • Stefan Nypelius, rådgivare
 • Titti Jöngren, lantbrukare

Branschgrupp för livsmedel - vegetabilier

 • Pär-Johan Lööf, representant för näringen, ordförande
 • Anna Carlsson, lantbrukare
 • Anneli Kihlstrand, representant för näringen
 • Elisabet Rytter, representant för näringen
 • Inge Erlandsson, representant för näringen
 • Johan Biärsjö, representant för näringen
 • Mats Halling, representant för näringen
 • Per Ullberg, representant för näringen
 • Per-Göran Andersson, representant för näringen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress