Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Utlysningar

Alla tillgängliga forskningsmedel anslås på webben i form av utlysningar.

Utlysningarna delas in i följande kategorier:

  • Öppna utlysningar
  • Riktade utlysningar
  • Specialutlysningar

Flera utlysningar i samma kategori kan vara aktuella samtidigt. En begränsad grupp organisationer kan söka medel i de riktade utlysningarna. I de öppna utlysningarna och specialutlysningarna kan alla med tillräckliga kvalifikationer söka. I normalfallet innebär detta att huvudsökande ska vara disputerad.

Fokusområden Söka forskningsmedel Utlysningar Urvalsprocessen Goda exempel
Prenumerera på vårt nyhetsbrev