Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Öppna utlysningen 2017, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom stiftelsens fyra fokusområden. Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet.

Utlysningen är avslutad

Du hittar de projekt som har beviljats medel här.

Viktiga datum och tider 

  • Steg 1 öppnar 31 mars, 12.00
  • Steg 1 stänger 1 juni, 15.00
  • Steg 2 öppnar 1 september, 11.00  
  • Steg 2 stänger 6 oktober, 15.00
  • Styrelsen tar beslut i december 2017

Forsknings- och utvecklingsprogram 

Forsknings- och utvecklingsprogrammet är gemensamt för stiftelsens fyra fokusområden:

I programmet framgår bland annat de krav som ställs på samtliga ansökningar. Läs igenom forsknings- och utvecklingsprogrammet innan du påbörjar din ansökan.  

Du väljer fokusområde efter projektets innehåll och inriktning. I forsknings- och utvecklingsprogrammet beskrivs fokusområdena och hur de förhåller sig till varandra. 

Stiftelsen har, tillsammans med näring och akademi, identifierat ett antal utmaningar - kopplade till fokusområdena - som lantbruket och trädgårdsnäringen står inför och där forskningen kan bidra med ny kunskap. Läs mer om utmaningarna i forsknings- och utvecklingsprogrammet. 

Framgångsfaktorer

  • Medverkan av aktörer från olika delar i kunskapskedjan såsom akademi, lantbruksföretag, företag och rådgivningsorganisationer
  • En klar beskrivning av vad projektet förväntas leverera och vilka de främsta mottagarna är
  • Samtliga för projektet relevanta branschområden måste anges (kött, mjölk, matfågel, socker, potatis, trädgård, växtodling, energi & biomassa)
  • Projektets lönsamhetspotential för näringen måste beskrivas

Projektens storlek och längd 

Ett- till treåriga projekt med ett sökt anslag upp till en miljon kronor per år rekommenderas. 

Utlysning i två steg 

Betoning på relevans och nytta i steg 1 

I det första steget skickar du in en idéskiss med projektbeskrivning om max tre sidor. Projektbeskrivningen i steg 1 ska vara skriven på svenska och innehålla projektkonstellation och rambudget. Ansökan bedöms av en branschgrupp utifrån relevans och potential för näringen. Branschgruppen avgör vilka ansökningar som ges möjlighet att gå vidare till steg 2.  

Relevans och vetenskaplig kvalitet i steg 2  

De sökande som går vidare till steg 2 ges möjlighet att skicka in en fullskalig ansökan. Projektbeskrivningen, om max 10 sidor, ska skrivas på engelska. Den fullskaliga ansökan bedöms av en beredningsgrupp som består av vetenskapliga bedömare och relevansbedömare. I bedömningen vägs både vetenskaplig kvalitet och relevans för näringen in.

Fördelning av medel 

Fokusområde Fördelning av medel för nya projekt
Livsmedel 60 procent
Företagande 20 procent
Energi & biomassa 10 procent
Klimat & miljö 10 procent

Det totala tillgängliga beloppet är ungefär 42 miljoner kronor. 

Elektronisk ansökan 

Du skickar in din ansökan elektronisk i stiftelsens ansökningssystem.  

Observera att du måste ha slutrapporterat eventuella tidigare projekt vid överenskommen tidpunkt för att kunna beviljas medel till nya projekt. 

Välkommen med din ansökan!

Stiftelsens ansökningssystem

Forsknings- och utvecklingsprogram

Handbok 

Support 

Stiftelsen Hästforskning 

Sökande till Stiftelsen Hästforskning hänvisas till hästforskning.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev