Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Regionala utlysningen 2019, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel till regionala forskningsfinansiärer. Stiftelsen välkomnar ansökningar med inriktning på samverkan mellan forskare, rådgivare och lantbrukare och som har en tydlig inriktning mot innovation inom digitalisering. 

Det är av största vikt att sökande redogör för hur projektet förväntas främja lönsamhet, miljö, uthållighet och utformar en genomförbar plan för hur projektet ska delges avnämarna. Som grund för detta ska det finnas en beskrivning av hur kunskapsöverföringen skall ske och hur resultaten kan förväntas bli använda praktiskt i lantbruket.  

Sökande ska visa på excellens och att projektet har regionalt fokus. Medel söks för 2019. Ansökan skrivs på svenska.  

Det går att söka upp till 250 000 kronor. Stiftelsen beviljar inte medel till basfinansiering av annan finansieringsaktör. 

Du söker medel via stiftelsens ansökningssystem.

Viktiga datum och tider

  • Ansökningssystemet öppnar 17 december 2018, 14.00
  • Sista ansökningsdag är 14 februari 2019, 15.00 
  • Styrelsen tar beslut i mitten av mars månad

Frågor

Kontakta stiftelsens forskningssekreterare Eve Roubinet eller Lina Bengtsson om du har frågor kring utlysningen.

eve.roubinet@lantbruksforskning.se

lina.bengtsson@lantbruksforskning.se

Utlysning av medel till fyra industridoktorander Regionala utlysningen 2023 Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev