Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Regionala utlysningen 2019, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel till regionala forskningsfinansiärer. Stiftelsen välkomnar ansökningar med inriktning på samverkan mellan forskare, rådgivare och lantbrukare och som har en tydlig inriktning mot innovation inom digitalisering. 

Det är av största vikt att sökande redogör för hur projektet förväntas främja lönsamhet, miljö, uthållighet och utformar en genomförbar plan för hur projektet ska delges avnämarna. Som grund för detta ska det finnas en beskrivning av hur kunskapsöverföringen skall ske och hur resultaten kan förväntas bli använda praktiskt i lantbruket.  

Sökande ska visa på excellens och att projektet har regionalt fokus. Medel söks för 2019. Ansökan skrivs på svenska.  

Det går att söka upp till 250 000 kronor. Stiftelsen beviljar inte medel till basfinansiering av annan finansieringsaktör. 

Du söker medel via stiftelsens ansökningssystem.

Viktiga datum och tider

  • Ansökningssystemet öppnar 17 december 2018, 14.00
  • Sista ansökningsdag är 14 februari 2019, 15.00 
  • Styrelsen tar beslut i mitten av mars månad

Frågor

Kontakta stiftelsens forskningssekreterare Eve Roubinet eller Lina Bengtsson om du har frågor kring utlysningen.

eve.roubinet@lantbruksforskning.se

lina.bengtsson@lantbruksforskning.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev