Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

​Regionala utlysningen 2020, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel till regionala forskningsfinansiärer. Stiftelsen välkomnar ansökningar med inriktning på samverkan mellan forskare, rådgivare och lantbrukare och som har en tydlig inriktning mot klimateffektiv primärproduktion.

Det är av största vikt att sökande redogör för hur projektet förväntas främja lönsamhet, miljö, uthållighet och utformar en genomförbar plan för hur projektet ska delges avnämarna. Som grund för detta ska det finnas en beskrivning av hur kunskapsöverföringen skall ske och hur resultaten kan förväntas bli använda praktiskt i lantbruket. 

Sökande skall visa vetenskaplig excellens och att projektet har ett regionalt fokus. Nytt för i år är att medel söks för 2020 - 2022. Ansökan skrivs på svenska.

Det går att söka upp till 250 000 kronor per år för tre år, totalt 750 000 kronor. Stiftelsen beviljar inte medel till basfinansiering av annan finansieringsaktör.

Du söker medel via stiftelsens elektroniska ansökningssystem

Viktiga datum och tider

  • Utlysningen öppnar 18 december 2019
  • Utlysningen stänger 13 februari 2020 klockan 15:00
  • Styrelsen tar beslut i mitten av mars 2020

Frågor

Kontakta stiftelsens forskningschef Mattias Norrby om du har frågor kring utlysningen.

mattias.norrby@lantbruksforskning.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev