Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel till de nationella fältförsöken 2016 och riktar sig till aktörer som sökte anslag för 2015.

Stiftelsen välkomnar ansökningar som knyter an till programmet ”Fältförsök och metodutveckling inom växtodlingsområdet”. Följ instruktionerna i programmet. Du söker medel genom stiftelsens ansökningssystem.

Det utlysta beloppet är preliminärt 9 miljoner kronor.

Viktiga datum och tider 

 • Ansökningssystemet öppnades den 1 december 2015, klockan 11. 
 • Systemet stängdes den 14 januari 2016, klockan 15.00. 
 • Stiftelsens styrelse tar beslut i början av mars 2016. 

Branschråd 

Stiftelsen Lantbruksforsknings branschråd för de nationella fältförsöken ansvarar för att bedöma framtida behov, beredning och uppföljning av fältförsöksprogrammet. Branschrådets förslag utgör underlag för stiftelsens beslut. Branschrådet består av:

 • Ingemar Gruvaeus, Yara, ordförande 
 • Cecilia Lerenius, Jordbruksverket 
 • Anders Hugosson, lantbruksföretagare 
 • Annelie Lundkvist, SLU 
 • Pär-Johan Lööf, Lantmännen 
 • Lars Ericsson, länsstyrelsen i Västerbotten 
 • Ulf Ohlsson, lantbruksföretagare 
 • Lars Elfverson, lantbruksföretagare 
 • Irene Bohman, länsstyrelsen i Kalmar 
 • Fredrik Andersson, lantbruksföretagare 
 • Per Axelsson, rådgivare 

Frågor

Kontakta stiftelsens forskningssekreterare Jessica Ekström med frågor kring utlysningen 

Utlysningen avslutad

Beslut i utlysningen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev