Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel till de nationella fältförsöken 2016 och riktar sig till aktörer som sökte anslag för 2015.

Stiftelsen välkomnar ansökningar som knyter an till programmet ”Fältförsök och metodutveckling inom växtodlingsområdet”. Följ instruktionerna i programmet. Du söker medel genom stiftelsens ansökningssystem.

Det utlysta beloppet är preliminärt 9 miljoner kronor.

Viktiga datum och tider 

 • Ansökningssystemet öppnades den 1 december 2015, klockan 11. 
 • Systemet stängdes den 14 januari 2016, klockan 15.00. 
 • Stiftelsens styrelse tar beslut i början av mars 2016. 

Branschråd 

Stiftelsen Lantbruksforsknings branschråd för de nationella fältförsöken ansvarar för att bedöma framtida behov, beredning och uppföljning av fältförsöksprogrammet. Branschrådets förslag utgör underlag för stiftelsens beslut. Branschrådet består av:

 • Ingemar Gruvaeus, Yara, ordförande 
 • Cecilia Lerenius, Jordbruksverket 
 • Anders Hugosson, lantbruksföretagare 
 • Annelie Lundkvist, SLU 
 • Pär-Johan Lööf, Lantmännen 
 • Lars Ericsson, länsstyrelsen i Västerbotten 
 • Ulf Ohlsson, lantbruksföretagare 
 • Lars Elfverson, lantbruksföretagare 
 • Irene Bohman, länsstyrelsen i Kalmar 
 • Fredrik Andersson, lantbruksföretagare 
 • Per Axelsson, rådgivare 

Frågor

Kontakta stiftelsens forskningssekreterare Jessica Ekström med frågor kring utlysningen 

Utlysningen avslutad

Beslut i utlysningen

Riktad utlysning om växtnäring till spannmål ​Två riktade utlysningar: Framtidens jordbruks- och miljöteknik, stängd Utlysning av medel till forskning inom vallområdet, stängd Utlysning av medel till fyra industridoktorander, stängd Regionala utlysningen 2023, stängd Riktad utlysning till projekt om företagsledning och riskhantering – stängd Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik – stängd Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik - Avslutad Riktad utlysning av forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter - avslutad Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ​Regionala utlysningen 2020, avslutad ​Riktad utlysning - Framtidens jordbruks- & miljöteknik, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, avslutad Regionala utlysningen 2019, avslutad Riktad utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion, stängd The Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research launches a call for project proposals on the theme of “Sustainable diets from sustainable food chains”, avslutad Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas utlyser forskningsmedel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion, stängd Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2017, avslutad Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad Riktad utlysning av medel till de nationella fältförsöken 2016, avslutad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev