Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2017, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel till regionala forskningsfinansiärer. Stiftelsen välkomnar ansökningar med inriktning på samverkan mellan forskare, rådgivare och lantbrukare med tydlig inriktning mot innovation och digitalisering.

Utlysningen är avslutad

Du hittar de beviljade projekten här

Sökande ska visa på excellens och att projekten har regionalt fokus. 

Det går att söka upp till 250 000 kronor för 2017, utlysningen totalbelopp är 1 000 000 kronor. Stiftelsen beviljar inte medel till basfinansiering av annan finansieringsaktör.

Du söker medel via stiftelsens ansökningssystem.

Viktiga datum och tider

  • Ansökningssystemet öppnar den 16 januari, 11.00
  • Sista ansökningsdag är den 27 februari 2017, 15.00
  • Styrelsen tar beslut i slutet av mars.

Frågor

Kontakta stiftelsens forskningssekreterare Jessica Ekström om du har frågor kring utlysningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev