Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2018, stängd

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel till regionala forskningsfinansiärer. Stiftelsen välkomnar ansökningar med inriktning på samverkan mellan forskare, rådgivare och lantbrukare och som har en tydlig inriktning mot innovation inom digitalisering.

Sökande ska visa på excellens och att projektet har regionalt fokus. Medel söks för 2018. 

Det går att söka upp till 250 000 kronor. Stiftelsen beviljar inte medel till basfinansiering av annan finansieringsaktör.

Du söker medel via stiftelsens ansökningssystem

Viktiga datum och tider

  • Ansökningssystemet är stängt
  • Sista ansökningsdag är 15 februari 2018, 15.00 
  • Styrelsen tar beslut i mitten av mars månad.

Frågor

Kontakta stiftelsens forskningssekreterare Jessica Ekström om du har frågor kring utlysningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev