Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Riktad utlysning av medel till regionala forskningsfinansiärer 2016, avslutad

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel till regionala forskningsfinansiärer. Stiftelsen välkomnar ansökningar med inriktning på samverkan mellan forskare, rådgivare och lantbrukare med uttalat fokus på lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.

Sökande ska visa god vetenskaplig standard och projekten ska ha regionalt fokus. Stiftelsen beviljar inte medel till basfinansiering av annan finansieringsaktör. Du söker medel via stiftelsens ansökningssystem.

Utlysningen är på totalt 1 000 000 kronor och varje regional forskningsfinansiär kan söka upp till 250 000 kronor för 2016.

Viktiga datum och tider

  • Ansökningssystemet öppnas den 15 december 2015 klockan 11. 
  • Systemet stängdes den 28 januari 2016 klockan 15.00. 
  • Styrelsen tar beslut i början av mars 2016. 

Frågor 

Kontakta stiftelsens forskningssekreterare Jessica Ekström med frågor kring utlysningen 

Utlysningen avslutad

Beslut i utlysningen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev